GMAT


A GMAT (Graduate Management Admission Test) számítógép alapú vizsga, mely posztgraduális üzleti tanulmányokra készülő a jelöltek matematikai és angol nyelvi készségeit méri. MBA, Master of accountancy, stb., programok legelterjedtebb felvételi vizsgája főképp az Amerikai Egyesült Államokban, de számos más angol nyelvű országban is. 2009 augusztusától a vizsga díja a vizsga helyszíntől függetlenül 250 USD.

A teszt körülbelül 4 órás, két választható szünettel. Eredménye a legtöbb intézményben öt évig használható fel. A maximum szerezhető pontszám 800.

A teszt továbbra is maradt ún. 'adaptive', ami azt jelenti, hogy az első válaszok helyessége, ill. helytelenség határozza meg a későbbi kérdések nehézségi szintjét és jelentősen befolyásolja a vizsgázó végső pontszámát.

Az első feladat az 'Analytical Writing Assessment (AWA), a második az 'Integrated reasoning' melyet a 'Quantitative' és végül a 'Verbal Ability' modul követ.

Az Analytical Writing Assessment (AWA) modulon belül egy analitikus esszét kell írni. Egy adott érvelést kell elemezni feltárva annak hiányosságait. A fogalmazásra 30 perc áll rendelkezésre. Az esszé 0-tól 6 pontig terjedő értéket kap (0,5 pont különbséggel). Két javító értékeli a munkákat, egy emberi, illetve egy gépi javító. Ha a két javító által adott pontok különbsége több, mint 1, akkor egy harmadik, emberi javító szava dönt.

Integrated Reasoning. A feladat a 2012-es módosítás nyomán került bele a tesztbe. 12 logikai jellegű kérdést kell megválaszolni 30 perc alatt. 12-ből 3 grafikon elemzés, 3 ún 'two parts analysis', 3 táblázat elemzés, és 3 több forrásból származó információ elemzése. Az elérhető pontszám 6.

'Table Analysis': Az adott táblázatok alapján el kell dönteni, hogy a feladat állításai igazak-e vagy nem.

'Graphics Interpretation': A mellékelt grafikonok alapján kell a megfelelő módon kiegészíteni a feladat állításait.

'Multi source reasoning': Többféle forrásból származó információ (grafikon, táblázat, email, stb) mérlegelésével kell eldöntenie a vizsgázónak az adott kijelentés valós-e vagy nem.

'Two parts analysis': A válaszok két összetevőből származnak, melyek táblázat formájában kerülnek ábrázolásra. A kérdések megválaszolásához a két összetevő különböző kombinációját kell elemezni.

A 'Quantitative' (matematikai) modul 37 feleletválasztós kérdésből áll, melyekre 75 perc áll rendelkezésre. Az elérhető pontszám 60.

A 'Verbal Section' 41 feleletválasztós kérdést tartalmaz, melyeket szintén 75 perc alatt kell megválaszolni. A mondat javítási feladatok a vizsgázó amerikai angol nyelvtani, nyelvhasználati és stílusbeli ismereteit méri. Az elérhető pontszám 60.

Sentence Correction: A mondat javítási rész a vizsgázó amerikai angol nyelvtani, nyelvhasználati és stílusbeli ismereteit méri.

Critical Reasoning: A feladat a kritikai érvelési érvelési készség mérésére szolgál. Egy érvelést kell a vizsgázónak elemeznie, majd a kérdésekre válaszolva levonnia valamely következtetést, észrevennie egy feltételezést, illetve felismernie az adott gondolatmenet erős, vagy gyenge pontjait.

Reading Comprehension: Ez a teszt a vizsgázó kritikai olvasásértési készségeit vizsgálja. A 200-350 szó terjedelmű szöveghez kapcsolódó kérdések mérik a jelölt milyen mértékben értette meg a szövegrészben közölt információt, annak logikai felépítését, lényegét.

A 800 pontos sokat idézett összpontszám a Quantitative és a Verbal part százalékos egyesített eredménye.

( Forrás: angolvizsga.hu )