Matematika felvételi


Általánosságban a 2019-es matek és magyar felvételiről


Hamarosan itt a matematika és magyar felvételi a 8. , 6. és 4. osztályosok számára. Amit érdemes tudni a matek felvételivel kapcsolatban mindhárom korosztály számára:


Fontosabb dátumok a felvételivel kapcsolatban:

2018.10.20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2018.10.31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről

2018.12.07.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

2019.01.19. 10:00.

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

2019.01.19. 10:00.

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

2019.01.24. 14:00.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni

2019.02.07.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2019.02.18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2019.02.18.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

2019.02.21. - 2019.03.14.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2019.03.18.

A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2019.03.21. - 2019.03.22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2018.04.30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezők és az általános iskolák számára..

2019.06.20. - 2019.06.22.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

(forrás: felvizsga )

Mire számíthatnak a diákok a magyar és matematika felvételiben?

A magyar nyelvből és matematikából összeállított központi írásbeli felvételi tesztek elsődlegesen nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolai továbbtanuláshoz lesznek szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet áll rendelkezésre a diákoknak.

Milyen általános iskolai eredményeket vehetnek figyelembe?

Csak az általános iskolai bizonyítványban, félévi értesítőben szereplő osztályzatok vehetőek figyelembe.

A hozott pontok megállapításakor a tanulmányi eredmények esetében az iskola maga döntheti el, hogy mely tantárgyak osztályzatait veszi figyelembe, és azokból hogyan képez pontszámot saját felvételi eljárásában. A tanulmányi eredmények számításakor a jelentkezés tanévének félévi eredményei is figyelembe lehet venni és a magatartás és szorgalom értékelése nem számítható be.

Hány pontot ér az írásbeli és a szóbeli felvételi vizsga?

A központi felvételi írásbeli vizsgán elért eredmény a felvételi összpontszám minium 50 százalékát teszi ki, ahol pedig a szóbeli vizsga is kötelező, azzal a felvételi összpontszám 25 %-a érhető el.

(Források:Eduline)