SAT

Scholastic Assessment Test

Két részből áll: SAT-I. és SAT-II. A SAT I. a kognitív képességek nyelvi és matematikai szempontú mérésére szolgál, a SAT II pedig a tantárgyi mérést célozza meg,. Az SAT-I. három részből áll: matematika, írás és kritikai olvasás . Összesen 3 x 800, azaz 2400 pont érhető el ezen a vizsgán, s ehhez jöhetnek még az esetleges altesztpontok.

Teszt megírására 130 perc áll rednelkezésre. Ebből a matematikai rész 60 perces.Az írásosvizsga két részre bontható: egy feleletválasztós tesztre (70%) és egy esszéírásra (30%).

A kritikai olvasás egy 2 x 25 és egy 20 perces feladatsort tartalmaz. Ez a szókincset, a szóértést, valamint a szövegértelmezést méri:

A SAT évente több alkalommal is teljesíthető,

(Forrás: education.hu)

SAT: gateway to Harward!

How to crack it?

Although there are harder tests than this, for most people: SAT is the task has to be accomplished, in order to get into the USA university system. Is it any close to the Hungarian math tests? Not really! It is very different! But it is as easy as eating a pie. I will show it to you, but first get ourselves into it! Let see a typical SAT question:

Fifteen floorboards with equal widths laid down side to side cover a width of approximately 6 and 3/5 feet. At this rate, which of the following is the closest to the number of boards laid side-to-side needed to cover a width of 34 feet?

A ) 55

B ) 65

C ) 75

D ) 105

At first it seems wild, to a Hungarian or anyone in continental Europe.

How can I solve it? Well, actually: you don't even have to solve it! In some simple steps the right answer is in your pocket. And you are in! Inside a USA university, with all the benefits, and the resulting amount of dollars in your future pocket. Follow me! I show you the way! (Continued below)